GESCHREVEN PERS

Onderzoek klimaatkennis

Interviews

Boekbesprekingen

https://klimaatverandering.wordpress.com/2015/04/29/eerste-hulp-bij-klimaatverwarring/
  ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ is de titel van een nieuw boek op het interessante terrein van ons klimaat en dat wij ter commentaar al in hebben mogen zien. Het boek is geschreven door een van onze zuiderburen, Pieter Boussemaere. Pieter is historicus en doceert prehistorie en wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool, afd. Brugge. Hij leidt daar toekomstige leerkrachten op en ontdekte dat het triest gesteld is met hun klimaatkennis (ook in Nederland een punt van zorg). De huidige aspirant-leerkrachten en hun leerlingen zullen immers veel meer met de gevolgen van klimaatverandering worden geconfronteerd dan de oudere generaties.

Het boek van Pieter Boussemaere biedt een uitgebreid overzicht over wat we weten, de geschiedenis ervan en de bijbehorende onzekerheden. Alles komt voorbij; van temperatuurmetingen en Tyndall tot onze klimaattoekomst, van Keeling tot klimaatontkenners. Het vlot geschreven en mooi geïllustreerde boek is een goede ingang voor mensen die nog onbekend zijn met klimaatopwarming en kan zeker als ‘eerste hulp’ klimaatboek dienen. ‘Klimaatopwarming’ is een term die in het boek veelvuldig wordt gehanteerd, omdat het volgens de schrijver “..de meeste accurate en beknopte omschrijving is voor wat ons te wachten staat..”. Inderdaad.

‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ is niet alleen voor de leek een interessant boek, maar ook voor iemand die wel al behoorlijk bekend is met het onderwerp. De historie van de klimaatwetenschap en zijn wetenschappers is namelijk als een rode draad door het boek verweven en die insteek vond ik althans erg boeiend. Pieter Boussemaere geeft ook een mooie omschrijving van het begrip klimaat die ik nog niet kende: “Klimaat is de geschiedenis van het weer”. De geschiedenis van een onderwerp – en dat geldt dus ook voor het klimaat – is volgens Pieter erg belangrijk, want zoals hij het zelf omschrijft:
“… als historicus ben ik er rotsvast van overtuigd dat je een probleem pas ten volle begrijpt als je ook zijn geschiedenis kent.”

Pieter Boussemaere heeft in België gepleit om meer aandacht te geven aan klimaatonderwijs en dat heeft, samen met het verschijnen van zijn boek, al geleid tot een bezoek aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. In Pieters verslag daarvan valt op dat men ook in België op onverwachte plekken zogenaamde klimaatsceptici kan tegenkomen:
“Vandaag ontvangen op het kabinet onderwijs van minister Crevits… Ik mocht er mijn uitleg doen over het gebrek aan degelijk klimaatonderwijs.
Zeer vreemd gesprek. De heren hadden weinig tijd en ééntje stelde zelfs de wetenschap as such graag en geregeld in vraag…”

Met het oog op onze toekomst zou het wellicht verstandig zijn dat de politieke elite in België én in Nederland verplicht een nascholing klimaatonderwijs dient te volgen. Ze kunnen alvast beginnen om dit mooie boek ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ te lezen.

  • 29-05-2015   Patrick Vandendaele over Eerste hulp bij klimaatverwarring

We worden er elke dag mee geconfronteerd… de klimaatswijziging. Voor de enen een drama. Voor velen een niet meer bij te sturen nachtmerrie. Voor anderen dan ook weer een overroepen probleem. Allemaal de schuld van de mens. Of misschien toch ook weer niet… In elk geval kan je ook als burger in een kort leven merken dat het klimaat wel degelijk aan het veranderen is. Door de verwarring die soms (bewust) wordt bewerkt, door de moeilijkheid van het overbrengen van bepaalde gegevens, doordat geen eenduidige aanpak aanwezig lijkt te zijn, door de politieke lauwheid van optreden, door de activisten die op hun manier de aandacht willen trekken, is het vaak voor de doorsnee burger niet echt meer duidelijk. Kunnen we de doemscenario’s nog voorkomen? Zijn onze pogingen tot beter leven voldoende? Is dit een gedoemd verhaal en zitten we in een niet meer te vermijden nachtmerrie? Met dit boek krijg je een globale benadering en een vrij rationele invalshoek, waar we de geschiedenis van ons klimaat aangereikt krijgen als basis voor de evolutie en de mogelijke toekomst, gebaseerd op de meest diverse onderzoeken die onderbouwd zijn. Het is een helder boek, waar ook de twijfels worden gebracht, en waarbij op een constructieve manier wordt gezocht naar de middelen die men zou moeten kunnen aanwenden om de neerwaartse spiraal toch nog te kunnen ombuigen. Het is een boek dat blinkt door het feit dat we nu eindelijk eens een globale aanpak, een globaal zicht en een begrijpbare en onderbouwde benadering krijgen over een essentieel gegeven van ons leven en dat van onze kinderen. Een must-read!
  • P. Vandaele over De langste reis:

                                                                           

    Titel: De langste reis 

    Auteur: Boussemaere Pieter

    Een boek dat op een toegankelijke wijze en op een beperkt aantal bladzijden, twee essentiële elementen die de kracht van het boek samenvatten, een beeld geeft en een benadering biedt over het ontstaan en de ontwikkeling van de mensheid… Een vraag dat filosofisch is (Van waar komen we?), en hier een wetenschappelijk antwoord aangeboden krijgt, maar dan in termen die vatbaar zijn en die helderheid brengen in een complexe materie. Een boek dat de geschiedenis van de mensheid op een totaal andere wijze weet te benaderen en te analyseren dan de meeste andere werken doen. Het zou een Darwinboek kunnen zijn, want het brengt eigenlijk een begrijpbare visie op de evolutie van de mens en de culturen doorheen de eeuwen… en brengt een aantal elementen die je niet zou verwachten, en die wel degelijk een uitleg kunnen geven van bepaalde gebeurtenissen, evoluties en wijzigingen in de geschiedenis van de maatschappijen en culturen in de geschiedenis van de mensheid. In kleine en soms onverwachte zaken… lees de manier waarop de genen en de evolutie wel degelijk stilaan en zeker langs een lange reis leidden tot wat we vandaag zijn. En die worden op een verrassende wijze aangebracht in een heldere studie, onderbouwd en erudiet, maar wel degelijk een toegankelijk boek van de beste soort… Het is niet voor niets dat dit een bestseller zal worden, want het brengt op een meer dan toegankelijke wijze niet enkel wetenschappelijk werk, maar ook wel degelijk een verfrissende en onconventionele benadering van de geschiedenis van de mens. Een absolute aanrader…